Sdružení Otevřených Srdcí, z.s.

je nezisková organizace se sídlem v Jirnech, která byla formálně registrována u Ministerstva vnitra ČR v roce 2013.

Cíle sdružení jsou rozvoj a podpora etiky, etického smýšlení a jednání člověka, posilování mezilidské sounáležitosti, výchova společnosti ke zdravému sebevědomí a odpovědnosti člověka za svůj život, k odpovědnosti za životní prostředí a planetu Zemi. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o pořádání kulturně společenských akcí, vystoupení, vzdělávacích přednášek a setkání nejenom v místě sídla sdružení s cílem obnovení společenského dialogu a otevírání lidských srdcí.

Členové sdružení jsou lidé mnoha věkových kategorií, mnoha profesí i zájmů. V současném vedení rady sdružení či mezi zakládajícími členy působí jak rodilí Jireňáci tak lidé, které s Jirny spojuje silná osobní vazba.

Sdružení nevybírá od členů žádné příspěvky, nicméně je financováno z osobních darů a vkladů jednotlivých fyzických osob. Působení ve funkcích sdružení není honorováno, všichni členové vykonávají své funkce bezplatně a v rámci svého volného času.