Workshop: Léčivá muzikoterapie a Koncert: Strom šamanů

05.05.2018 14:00

Pro všechny, kteří hledají, může být celostní muzikoterapie začátkem cesty. Celé lidstvo neustále poslouchá nějakou hudbu. Jsme proto všichni zdraví? Víme dobře, že nikoliv. Bude v tom nějaký háček. Hudba sama neléčí. Vždy musíme hledat, jaká hudba je pro člověka muzikoterapeuticky ideální, maximálně účinná, a tudíž léčivá a uzdravující.

Na mnohé otázky jsme možná obdrželi řadu odpovědí od nestora evropské muzikoterapie PaedDr. Lubomíra Holzera. Prožitkovou formou, při společné hře na muzikoterapeutické hudební nástroje, jsme sami na sobě mohli pocítit, jak to s naší hudbou ve skutečnosti je a jaká hudba je pro každého z nás terapeuticky ideální.  

 

Sólový koncert Lubomíra Holzera pro etnické bubny (djembé, šamanský buben), didgeridoo, tibetské mísy, fujaru, fujarku, koncovku, brumle, perkusivní nástroje a zpěv - alikvotní, hrdelní a šamanský zpěv. 

 

Malá video ukázka zde>>>

 

 

www.muzikoterapie.net