Vztyčení májky aneb obnovená májová tradice

28.05.2016 14:00

Možná již nevíte, co jsou to „žajgruty“, jak se zdobí májový věnec a slovo májka vám připomíná spíše masovou paštiku v konzervě. Ale to nevadí, je tu malé připomenutí.

Májová slavnost se konala také kdysi v Jirnech a člověče div se, po mnoha letech byla letos opět obnovena. V sobotu 30. dubna byla spolkem Junáků vztyčena symbolická máj na pozemku Sokola v cípu dnešního parku mezi ulici Pražskou a Brandýskou.

Máje se staví již celá staletí a to nejen u nás v Čechách a na Moravě, ale i v zahraničí. Především to je oslava jara, lásky a plodnosti.  Většinou májku mohli chystat svobodní mládenci, kteří porazili v lese smrk, který zbavili kůry. Zatímco dívky na vdávání připravily ozdobený věnec. Chlapci donesli upravený kmen do vsi a na náměstí nebo jiném významném místě byl vztyčen společně s věncem. Vysoký smrkový máj, kterému se říkalo také král, byl ozdobený věncem a mladou břízkou a býval chloubou celé vsi. Zdobily ho barevné fábory a bylo ctí krále hlídat ho ve dne v noci, aby ho chlapci ze sousední vsi nemohli pokácet.

Některý další květnový nebo červnový den (zpravidla na letnice) se konal průvod vsí, který doprovázela muzika a průvod mladých krojovaných tanečníků v čele s májovým králem a jeho úhlavními nepřáteli, jimiž byli „rychtář“, „dráb“, „konšelé“ a „policajti“. Májový král v májové slavnosti hájil právo na zábavu, lásku a veselí před vrchností. Král byl ale nakonec popraven a průvod byl zakončen odchodem do hospody na taneční zábavu. Cestou vsí májoví tanečníci nebo ten nejlepší z nich vyváděl z domu mladé svobodné dívky a uváděl je tak symbolicky do společenského života. Každá taková dívka však musela mít předem svým domem, na plotě či zahrádce ozdobenou břízku na znamení, že se tohoto zasvěcení účastní. Musela rovněž vlastnoručně upéci koláčky a připravit pohoštění.

„Nultý ročník obnovené májové slavnosti v Jirnech“ se uskutečnil v sobotu 28. května. Hlavním smyslem tohoto ročníku bylo především připomenutí této tradice tak, jak kdysi probíhala, aby se mohla příští rok uskutečnit již spontánně.

A jak tato májová slavnost letos probíhala? To si můžete přečíst a připomenout v MÁJOVÉ REPORTÁŽI.