Sousedské besedování

12.10.2018 19:00

 

Jiří Pehe

a jeho host

Vladimíra Dvořáková

pátek 12.10.2018

od 19 hodin

Sál Kvapík U Antošů

 

 

Diskuzní pořad o dění kolem nás, vážně i s humorem, ale především se sousedským nadhledem, pro sousedy nejen z Jiren a Nových Jiren, ale i z okolních obcí. Vstupné dobrovolné s kávou a buchtou zdarma.

 

Jiří Pehe

je český politolog. Vystudoval gymnázium a Právnickou a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1981 emigroval z ČSSR přes Jugoslávii do Itálie a posléze do USA, kde dostal politický azyl.
V emigraci pracoval nejdříve jako číšník a vrátný. Později přispíval do New York Times. Pracoval v rádiu Svobodná Evropa. V roce 1985 ukončil studia na Škole mezinárodních vztahů na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. V letech 1997 – 1999 byl ředitelem Politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. V politice se angažoval jako spoluzakladatel občanského hnutí Impuls 99.
V současnosti je ředitelem New York University v Praze a přednáší na Fakultě sociálnich věd Univerzity Karlovy. Vede Pražský institut pro demokracii a kulturu Newyorské univerzity (PIDEC). Dále je členem programového výboru a správní rady Nadace Forum 2000, která organizuje pravidelné mezinárodní konference. Od roku 2005 je členem správní rady Open Society Fund.
Píše články a analytické studie o vývoji ve východní Evropě pro americké, české a německé deníky a vědecké časopisy. Přispívá do českých deníků. Je předsedou redakční rady čtvrtletníku Přítomnost, který se zaměřuje na politický a kulturní vývoj ve střední Evropě.

 

Vladimíra Dvořáková

je česká politoložka, předsedkyně Akreditační komise České republiky, která působí na Katedře politologie, Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Patří mezi zakladatelské osobnosti české politologie po roce 1989.

Od roku 1998 je šéfredaktorkou časopisu Politologická revue. Mezi lety 2003 – 2006 byla předsedkyní České společnosti pro politické vědy. Je také členkou celé řady vědeckých rad. V roce 2003 byla zvolena i do funkce viceprezidentky nejvýznamnější světové politologické asociace, Mezinárodní politologické asociace.

V oblasti svého odborného zájmu se specializuje na srovnávací politologii, přechody režimů k demokracii a problematikou revolucí. Kromě odborných publikací však napsala také popularizační knihy a články, které se často vyjadřují k aktuálnímu dění a současné společenské situaci.

Výjimkou však není ani množství cizojazyčných publikací a článků, díky čemuž není neznámá ani v zahraničí. Její práce byly publikovány v češtině, němčině, angličtině, francouzštině, španělštině i holandštině

V roce 2009 ji redakce Listy udělila cenu Pelikán za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog a v roce v roce 2012 obdržela za příkladné občanské postoje a občanskou statečnost Cenu Františka Kriegla, udělovanou Nadací Charty 77.

Leták ke stažení zde>>>