Sousedské besedování - Ilona Švihlíková

10.04.2019 19:00

Diskuzní pořad o dění kolem nás, vážně i s humorem, ale především se sousedským nadhledem, pro sousedy nejen z Jiren a Nových Jiren, ale i z okolních obcí, tentokrát s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou.

Doc. Ing. Ilona Švihlíková Ph.D.

"Jak rozumět současnému světu?"

středa 10.4.2019

od 19 hodin

Sál Kvapík U Antošů

 

Ilona Švihlíková

je česká ekonomka, která pracuje jako vědecká pracovnice v oboru mezinárodní ekonomie. Věnuje se problematice globalizace a celkově otázkám politické ekonomie.  K jejím nejvýznamnějším knižním publikacím patří: Globalizace a krize (2010), Přelom. Od Velké recese k Velké transformaci (2014) a Jak jsme se stali kolonií (2015).

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, kde vystudovala obor mezinárodní obchod a komerční jazyky. Ve své diplomové práci se věnovala tématu „Postavení Německa ve vývoji evropské ekonomické integrace“. Doktorát obhájila v roce 2006 na Katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE disertační prací „Politické aspekty globalizace“.

V roce 2011 úspěšně dokončila habilitační řízení na slovenské Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Matěje Bela v Banskej Bystrici.

Je zakladatelko a koordinátorkou občanské iniciativy Alternativa Zdola, která si klade za cíl podporu komunitního hnutí v České republice.

 

Leták ke stažení zde>>>