Rozhovor s předsedkyní Sdružení Otevřených Srdcí nejenom o Jirenském Srdcebraní

29.08.2013 20:07

Paní Heleno, jak Vaše sdružení přišlo na nápad pořádání tohoto koncertu a proč zrovna v Jirnech?

Jestli dovolíte, začala bych od konce. Jsem totiž jirenská rodačka, která se tak trochu hrou osudu vrátila po třiceti letech do svého rodného hnízda. Stejně jako vnímaví čtenáři si všímám, jak v současné době upadá mezilidská sounáležitost a lidství. Vím, že jakákoliv změna není o politice ani financích, ale o „malých-velkých“ činech odvážných jedinců. Společně tedy se svými přáteli, které jsou stejného ladění a nejenom z Jiren, jsme založili toto sdružení, které má být svými počiny inspirací pro ostatní, aby se naučili vnímat krásu lidských srdcí, přírody a žít s radostí.

To jsou určitě krásné ideály, ale proč zrovna folklor a myslíte si vůbec, že má tento žánr šanci ještě oslovit dnešní společnost?

Víte, v dnešní době se lidé bojí projevit emoce a jsou tolik zraněni, že se bojí i projevu citu. V lidovém folkloru tkví obrovská příležitost pro lidi znovu se otevřít cítění a moudrosti, které byly dříve běžnou součástí života obyčejného člověka. Píseň provázela člověka od kolébky do smrti všemi životními událostmi. A byl to právě folklór, který byl duši i srdci člověka nejblíže. Byla to píseň vyvěrající doslova z jeho nitra. Bylo by dobré, aby si lidé dovolili opět vyzpívat nebo třeba i vytančit svůj smutek i radost. Folklor je tedy i prostředek k obnově pospolitosti a sounáležitosti v lidské společnosti.

Jak bylo pro vaše sdružení obtížné připravit kulturní akci takovýchto rozměrů?

Mám to štěstí, že v našem sdružení jsou lidé stejně smýšlející jako já, stejní naivní idealisti, kteří jsou schopni jít třeba i proti proudu současného světa. Tato akce se zrodila v otevřených srdcích těchto lidí a je určitým vkladem právě do změny společnosti a způsobu smýšlení jedinců. Obec tedy již od svého názvu je založena za účelem sdílení a mnozí lidé již dokáží docenit, že mezilidské vztahy, sousedství, vzájemnost, pospolitost, soucítění jsou pro ně významnější než třeba nová silnice nebo opravená zeď u kostela. Tyto nehmotné a zdánlivě bezvýznamné hodnoty pochopitelně nejsou zase tak věcí starosty jako právě každého jednotlivého občana.

Na druhou stranu, od obce se nám dostalo velké podpory při úpravách kulturního domu a bezplatného pronájmu sálu. Přidaly se i jirenské firmy a společnosti působící v jirenském regionu, které jsme svou myšlenkou zaujali. Zároveň nutno říci, že nové partnery projektu čili sponzory z řad jednotlivců nebo firem, velmi uvítáme.

Poslední otázka, paní Heleno.

Všichni Vám přejeme mnoho úspěchů s realizací plánů vašeho sdružení. Můžete nám trochu dále poodkrýt další záměry sdružení? Na co se mohou naši čtenáři těšit?

Protože jsem nezdolná optimistka, věřím, že nás tato akce natolik nevyčerpá, že bychom museli pozměnit své plány. Pokud půjde vše dobře, opět ve spolupráci s obcí připravíme nejenom pro všechny lidi otevřených srdcí vánoční koncert a mnoho dalších akcí, které by však v tuto chvíli měly zůstat ještě překvapením.