Musica Bohemica Praha - Jaroslav Krček

12.02.2014 10:00

Sdružení Otevřených Srdcí připravilo pro žáky základních škol v Jirnech a Šestajovicích výchovný koncert souboru Musica Bohemica pod vedením Jaroslava Krčka. Koncert se uskutečnil 12. února 2014 v Kulturním domě v Jirnech.

 

Pan Jaroslav Krček je hudební profesionál a s dětmi to opravdu umí. Hned od počátku navázal se třemi-sty dětmi úzký kontakt. Ptal se dětí na hudební nástroje, které ukazoval, jak hrají a mluvil o historii a původu nástrojů. Např. zahrál na fujaru, která má domovinu na Slovensku.

S dětmi tleskal různé rytmické melodie do hudby, zastavoval je a znovu udával tón.

V podání zpěváka a v doprovodu 8-mi nástrojů zazněla česká lidová píseň: „Já jsem z Kutné hory koudelníkův syn“. A celý sál se naplnil silnou čistou hudbou.

V průběhu vystoupení zahrála a ukázala paní Krčková různé druhy flétny: zobcovou, sopránovou, altovou, tenorovou. Ozvala se i flétna příčná a hoboj.

Krásné české písně zazněly v podání zpěvačky se sopránovým hlasem.

Uvolněnou atmosféru završil pan Krček zpěvem písně „ o bleše“, při které „vrzaly“ dudy. To už se v celém sále rozléhal dětský smích a srdečná atmosféra a slzy smíchu i dojetí. Postihlo nás to všechny i paní učitelky i organizátory.

Propojení skrze lidovou hudbu v podání souboru Musica Bohemica nám v srdci zůstane navždy.

 

Velké poděkování patří všem, kdo se podíleli na uskutečnění tohoto koncertu!