Přednáška MUDr. Vladimíra Vogeltanze z cyklu "Moudrostí ke zdraví"

17.01.2014 18:00

V pátek 17. ledna 2014 se od 18 hodin uskutečnila v Kulturním centru Nová Beseda v Praze Klánovicích přednáška s besedou MUDr. Vladimíra Vogeltanze na téma ETIKOTERAPIE z cyklu "Moudrostí ke zdraví".

 

 

V souvislosti s proběhlou přednáškou poskytnul MUDr. Vladimír Vogeltanz rozhovor pro Jirenský zpravodaj, který si můžete přečíst  zde .

 

MUDr. Vladimír Vogeltanz patří k lékařům, kteří se vydali hledat příčiny nemocí v sobě samém. Nespokojil se s posloupností léčení: infekce-nemoc-antibiotika, ale pokládal si otázku: co člověk samotný a jeho vztahy? Začal si všímat souvislostí mezi psychikou, duševními a fyzickými onemocněními. Ve vztazích mezi lidmi v rodině i na pracovišti…

Při svém hledání vyzkoušel řadu léčebných technik, až jej oslovila Etikoterapie, jejímž reprezentantem u nás byl v první polovině minulého století MUDr. Ctibor Bezděk.

Odpojení se člověka od jeho srdce, duše, člověčenství, vede k odpojení se od jeho podstaty a následně zdravotním a životním obtížím. Jinými slovy, člověk porušil etický princip chování k sobě nebo i k druhým. A jako reakce na toto odpojení se od Života  následují laskavá upozornění v podobě různých obtíží, která člověku umožňují, aby pochopil a změnil svůj postoj k daným událostem. Upozornění přicházejí a vynořují se tak dlouho a často v různých podobách, aby měl člověk stále možnost něco pochopit a změnit své jednání a chování.

K tomu je ale třeba použít odhodlání a v dnešní společnosti vybičovaný intelekt, který slouží nakonec jen k tomu, aby jedinec přiznal, že cesta rozumu bez srdce je slepá.

Dr. Vogeltanz od roku 1993, kdy opustil klasickou medicínu, praktikuje etikoterapii a to formou individuálních konzultací, přednášek či pobytových seminářů.

Každé setkání s člověkem, který vybočuje ze zaběhnutých kolejí společenského uvažování, může být pro každého hledajícího přínosné, přinejmenším proto, aby položil otázku sám sobě, zda se chová eticky k sobě a ke svému okolí.

LETÁK PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ ZDE