MUDr. Karel Nešpor, CSc. - Léčivá moc smíchu

22.05.2015 18:00

Dlouho očekávaná přednáška prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc. proběhla v pátek 22.5.2015 před zaplněným sálem Kulturního centra Nová Beseda v Praze Klánovicích. Bohatá návštěvnost ukázala, jak známou a oblíbenou osobností pan primář je.

Po krátkém uvítání na podiu pravil, že je dojatý přivítáním, za chvíli ovšem pokračoval, ať si nemyslíme, že budeme jen tak sedět a poslouchat. Večer pojal velmi aktivně a posluchače vyzval k postavení se a ukázal nám první krátké cvičení. To se pak opakovalo v průběhu přednášky ještě několikrát. Předcvičoval a provázel slovem. Vždy ve chvíli, kdy pozornost publika začala opadat nás probral a provedl nás vhodně zařazeným cvičebním prvkem k rozproudění naší energie a plynule navázal v přednášce.

Nosným tématem přednášky bylo umění smíchu, relaxace, dechová a fyzická cvičení a další techniky jak zvládat své jednání a chování. Každý mohl rezonovat a přijmout to, co pro něj bylo přínosné a uzdravující.

Ať se zdála přednáška jakkoliv úsměvná a uvolňující, cítil jsem za slovy moudrost, laskavost a zkušenost v práci s lidmi. Nedalo se přehlédnout, že jeho profesní cílovou skupinou jsou lidé zavislí, nejčastěji na alkoholu a jiných návykových látkách. Pan doktor také citoval výjimečného lékaře, průkopníka protialkoholní péče doc. MUDr. Jaroslava Skálu z Apolináře, který se vždy klientů a posluchačů ptal: "Jak tyto informace převedete do praktického života…?"

To bylo více než výstižně zakončení večera, jelikož jeho program bylo plný praktických rad a návodných cvičení, které mohou přizpět k získání větší pohody a radosti, ale v konečném důsledku i uzdravení se.

Pro ty, kteří se přednášky nemohli zúčastnit osobně nebo si chtějí přednášku jen připomenout, máme pro vás její záznam na následujícím odkazu >>>:

 

 

Relaxace je skvělá. Svého času jsem o ní napsal knihu. Jmenuje se "Uvolněně a s přehledem, relaxace a meditace pro moderního člověka". Kniha je volně ke stažení z www.drnespor.eu. Na stejné adrese jsou i zvukové nahrávky některých relaxačních technik.

Jenže relaxační techniky obvykle vyžadují určitý nácvik, kdežto smích ne. Smát se umíme už odmalička. Naprostými přeborníky ve smíchu jsou třeba kojenci.

Smích je vlastně také forma relaxace. Většinou slouží jako povel k odvolání poplachu. Svému tělu i okolí dáváme najevo, že je všechno v pořádku. Moderní svět je složitý a život mnohdy komplikovaný. Člověk se snadno dostane do složité či trapné situace a neví si rady. To vede ke stresu. Člověk ve stresu, toho ovšem moc nevymyslí.

Naštěstí existuje záchrana!

Tou je hloupý úsměv!!

Připitomělý úsměv ve stresující situaci bývá k nezaplacení. Smích mírní stres a negativní emoce. To nastartuje inteligenci a tvořivost. Ale nejdříve je třeba se hloupě zasmát. Čím hloupěji se smějeme, tím je to účinnější ☺. Funguje to dobře i proti bažení a proti idiotským myšlenkám.

Možná se nyní někdo zeptá: "Co když je hloupý úsměv společensky nevhodný?"

Inu, pak je možné se hloupě zasmát alespoň dodatečně.

Hloupý úsměv spolu s dalšími druhy smíchu najdete na www.youtube.com/drnespor a v mé knize "Léčivá moc smíchu". Ta vyšla už ve čtvrtém rozšířeném vydání.

Přeji všechno dobré.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

 

O práci Dr. Nešpora

Pan prim. MUDr. Karel Nešpor patří k našim nejzkušenějším lékařům, kteří díky svému životnímu nadhledu, postoji a vnímání života učí své pacienty zvládat stres, ovládat nutkavá jednání, závislosti, vyznat se ve vztazích a v obtížných životních situacích… A tato dovednost je možností pro každého z nás k vyléčení se z nejzávažnějších onemocnění.

Přichází k němu pacienti s pokřiveným vnímáním světa s psychickými defekty, které si přinesli na tento svět a se kterými si neumí poradit a žít. Přichází k němu i lidé, kteří si sáhli někdy až na „dno“ své existence díky psychické či fyzické nemoci, a kteří přesto touží změnit svůj postoj k životu a šťastně žít. Nejde to většinou jinak než znovu se učit to, co se člověk nenaučil ve své rodině, totiž získat pocit sebelásky, bezpečí, jistoty, naučit se poznávat v životě opravdové hodnoty a řídit se jimi. Nebo vybudovat znovu to, co člověk díky svému myšlení, jednání a chování ztratil.

Pan primář učí např. jak se smát, neboť při opravdovém smíchu se uvolňují např. hormony štěstí, učí zvládat stresové situace prostřednictvím dechu, fyzického cvičení /joga a Čchi-kung/, relaxací, zpěvem, malbou a jinými tvořivými činnostmi… Učí tím i zároveň, jak zvládat svůj pocit důležitosti, zajímavosti, což jsou oblasti psychiky, které vyplývají z nízkého sebevědomí, které není člověku samému a jeho okolí přiznané.

Při všech těchto činnostech dochází k postupnému sebeobnovování poškozeného organismu, nalézání jiných řešení v dříve neřešitelných situacích. Jediné, co to vyžaduje je motivace, vůle, odhodlání.

Léčebné metody a výsledky jeho práce jsou publikovány v českém i zahraničním odborném a populárním tisku. Je jednoznačné, že do Klánovic přijal pozvání výjimečný člověk – lékař, který při veškeré své odbornosti a společenskému renomé se dokáže zasmát a legraci si udělat i sám ze sebe.

„Sdružení Otevřených Srdcí“ a já osobně zvu všechny zájemce o duševní a fyzické zdraví na tuto mimořádnou a inspirativní přednášku.

MUDr. Libor Novák, lékař INC Jirny

 

Článek na Novinky.cz: Karel Nešpor: Smích slouží jako koření terapie