Májové slavnosti v Jirnech 2017

20.05.2017 14:00

Májový průvod a májová zábava

Máje jsou tradiční oslavou mládí, krásy a lásky. Nemyslím tím jen oslavu mladého věku, to není umění, ale být mladý duchem třeba v osmdesáti, to každý neumí.

Vyvrcholení májových příprav nastalo v den oslav, kdy se u nás na dvoře sešla děvčata na pentlení břízek, aby se účastníkům májů dalo ozdobenou májkou najevo, kudy půjde průvod a celé vesnici, že máje jsou tu. Pak bylo potřeba vyzdobit koně a povoz do slavnostního hávu.

Povoz opravdu přijel až k Panence Marii, kde začínal průvod přivítáním všech, kteří přišli podpořit obnovenou tradici v Jirnech. Okolo Vaňáku a kolem Vyskočilů „na Samotě“, kterým opět přejeme bohatou úrodu švestek. Ptáte se proč? To proto, že dokáží nabídnout to nejlepší, velmi spontánně ocenit muziku a muzika se zase dokáže podělit s celým průvodem. Ještě dnes se mluví o tak dobré slivovici.

Dále se šlo se k památné lípě, kde byl korunován nový král a ten starý symbolicky předal vládu tomu novému za slibu:

 

Já, král nový májový, tímto vám všem slibuji, že budu tu, to se ví, chránit ducha přírody. Každému to lumpovi, kdo nenávidí a je zlý, dám rok přísné šatlavy.

Políčím si na každého, kdo svět ničí, i kdyby byl v zahraničí, Budu moudrý, spravedliv, své ctnosti dávat na obdiv!

Zvolání „Ať žije král“ a známé polky a valčíky zněly každou chvíli, kdykoliv bylo možné zastavit. Pak jsme se vydali cestou k Vaškovi Jelínkovi, kde jsme mu za všechny přítomné předali dárek - gravírovanou pamětní placatku s poděkováním za vše, co pro obec dělá.

Díky Vaškovi víme o Jirnech víc. Jen díky jeho úsilí se dochovala řada fotografií, výpovědí, textů, artefaktů, pozvánek a vzpomínek z doby, kdy Jirny žily společenským životem a kultura, divadlo tu hrály prim. Přejeme Vaškovi pevné zdraví a neutuchající dobrou vůli, která je nám všem idealistům tak blízká.

S májovým povozem a průvodem jsme se vydali ke škole, která v Jirnech plní nezastupitelnou kulturní úlohu. Díky škole žije masopust, díky škole ožívá i tradice májí v Jirnech.

Za asistence policie a novojirenských hasičů jsme se dostali až k panu Starostovi. Tady značně pomohl i náš dráb. Bylo velmi milé, že než se pan starosta objevil, tak paní Miluška obcházela účastníky průvodu s domácím občerstvením. Byla jsem paní Milušce a také panu Čermákovi velice vděčna za toto klasické gesto pohostinnosti, zvlášť v dnešní době. Pohoštění se totiž dříve nezištně nabízelo téměř u každého domu, kudy povoz projížděl.

  

Pan starosta vyslechl vtipný projev Kecala a dal souhlas s konáním večerní zábavy u Antošů. Jako výraz úcty a poděkování dostal gravírovanou placatku a světe div se, pokračoval s námi průvodem k májce, kde se zúčastnil celého programu.

  

Určitě se nenudil, neboť třeba taneční vystoupení Elišky Šrůtkové s kruhem mělo špičkovou úroveň. Rovněž vystoupení přátel se staročeskou besedou a dětí ZUŠ sklidilo velké ovace.

 

Pořadatelé měli chvíli volna až do té doby, než se opět všichni sešli na zahradě u Antošů, kde zábava pokračovala. Hudba „A je to“ dodávala celé veselici velmi lidový ráz (Kdo ji znáte, víte o čem mluvím). Strhla se zde dražba májky, která měla chvílemi až dramatický spád. Manželé Šrůtkovi mezi sebou zápolili ze všech nejvíc, komu májka připadne. Jsou to přece rodiče májového krále! Za velmi vtipného slovního doprovodu Standy Lehkého se podařilo zvítězit paní Slávince. I právě díky dražbě májky, ale také příspěvkům spolků, jednotlivců či obce se tato slavnost vůbec může konat. Kultura nebývá zisková, přesto její přínosy společnosti finanční rozměr daleko převyšují.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří dokáží dělat něco pro druhé nezištně. Dokáží se dělit, obětovat svůj čas i finance ve prospěch všech, ač jsou sami často předmětem nepochopení.

Dovolte mi poděkování, ke kterému nemívám zas tak často příležitost. Patří všem lidem, kteří nepřestávají cítit, věřit a činit. Děkuji panu starostovi, paní ředitelce Kudrnové, Martinovi Bláhovi, jeho ženě Evě, sdružení Jirny Living, herci Standovi Lehkému, Heleně Křížové, Milošovi Šrůtkovi, Václavu Jelínkovi, manželům Šindelkovým z Hlavna, paní Zabákové a paní Svobodové, kteří věnovali svůj čas i zisk z prodeje občerstvení této akci. Především děkuji mým přátelům ze „SOSu“, kteří obětovali veškerý svůj čas tomu, aby se letošní ročník i přes nečekané zádrhely mohl uskutečnit.

Děkuji Elišce Šrůtkové, za laskavou nabídku jejího vystoupení, když se dozvěděla, že děti z MŠ nemohou vystoupit. Děkuji Báře Faltové za její nádherný sólový zpěv a dětem ze ZUŠ, který jistě otevřel srdce mnoha lidí. Děkuji odstupujícímu králi za to, že celý rok vládl dobře svému lidu a byl mu vždy ku pomoci. Děkuji novému králi za to, jak bravurně dokázal prezentovat vizi své sestry (na zahradě U Antošů), když jí dojetím docházela slova. Děkuji Lindě za to, kolik lidí dokázala cestou předáním stužky nadchnout pro dobrou věc. Děkuji Skupině H, kteří vnesli večer k Antošům úplně nový rozměr. Děkuji panu Jaroslavu Jiráskovi a manželům Vintrovým za nezištnou práci pro nás všechny. Děkuji panu Hollerovi, který nás před vypuknutím akce podporoval a „živil“ vlastními produkty :-). Děkuji novojirenským hasičům, že darovali svůj volný čas pro hladký průběh celé akce. Děkuji našim mladým jirenským fotografům Jirkovi a Ondrovi. Děkuji všem krásným lidem, kterým není lhostejné dění v obci a nezištně pomáhají radou, skutkem, kdykoliv je jejich pomoci zapotřebí. Kéž se naše řady dále rozrůstají!

Za sebe i za všechny organizátory

Helena Zelenková

 

Stavění máje

V neděli 30. dubna byla v parku u nákupního střediska vztyčena májka. I přes drobné neúspěchy, které provázely její stavbu, se májku podařilo postavit a stala se tak pro všechny symbolem májí.