Konopná medicína - Staronová cesta ke zdraví

14.04.2015 18:18

Je mnoho způsobů, jak léčit svou nemoc, ale je jen jediný způsob, jak se uzdravit. Totiž, porozumět sám sobě.

V úterý 14.4.2015 se uskutečnila velmi zajímavá přednáška paní doktorky Jany Budařové, zvané také jako "Konopná doktorka".

Úvodní část byla věnována historii konopí, kde za zmínku stojí, že informace o něm jsou již v Ebersově papyru /Egypt/ a také to, že naši biochemici v 50. letech minulého století jako první popsali jeho léčivé účinky.

Paní doktorka nás seznámila mimo jiné i s druhy konopí, způsoby jeho pěstování, využitím v běžném životě, s chemickým složením, farmakologickými účinky i diagnózami, u kterých se konopí používá. Sdělila nám také něco o účinných látkách konopí, např. že THC má psychoaktivní účinky a CBD spíše zklidňující, to znamená, že je vhodné u lidí se schizofrenií. Rostlina Cannabis reaguje s kanabinoidními receptory v člověku a navozuje tak pocit úzdravy.

Z přednášky vyplynulo, že konopí lze podávat u každého člověka s jakoukoliv nemocí, ale že před jeho podáním je třeba udělat lékařskou anamnézu, sledovat srdeční, neurologické a psychiatrické diagnózy a konzultovat nasazení konopí s příslušným odborníkem.

Případným zájemcům doporučila, že je dobré začít s nízkými dávkámi a sledovat reaktivitu. Upozornila na to, že při léčbě konopím je nutné redukovat, po dohodě s příslušným odborníkem, perorální antidiabetika, antihypertensiva atd.

V závěru přednášky z publika zazněl názor, že rostlina Cannabis je představitelkou ženského principu, tak potřebného v dnešní společnosti.

Všechny dostupné informace o konopí paní doktorka shrnula v článcích časopisu „Nové Regena“ a jsou k přečtení na jejích webových stránkách www.konopnadoktorka.cz.

 

Leták ke stažení zde >>>

 

 

MUDr. Jana Budařová – konopná doktorka
Vystudovala fakultu všeobecného lékařství v pražském Motole a potom čtyři roky pracovala jako sekundární lékařka na dětské a dospělé psychiatrii v brněnských nemocnicích.
V průběhu studií i lékařské praxe si zřetelně uvědomovala, že farmaceutické léky jsou nedokonalým a povrchním řešením nemocí. Proto systém západní medicíny dobrovolně opustila a od roku 2010 se zabývá praxí konopné doktorky.


Získané informace předává dál formou přednášek a individuálního poradenství.