Koncert a beseda s Tomášem Pfeifferem - SPOLEČNÁ VĚC

30.10.2015 19:00

Vážení čtenáři a přátelé našich akcí,

Někteří z Vás měli možnost na živo potkat dne 30. října 2015 v klánovické Nové Besedě pana Tomáše Pfeiffera na besedě a koncertu s názvem Společná věc. Pana Pfeiffera si možná pamatujete v porevolučních časech z televize, jak k nám promlouval skrze otevřené dlaně a vyzařoval energii.

Na pódiu nás ohromila replika velké tibetské mísy (Vodnářský zvon) a jedné menší. Mísa připomínala obrácený klobouk s dvěma madly, na které se hraje a byla naplněna vodou. Za nimi bylo umístěno vysoké promítací plátno, které tvořilo půlkruh a po stranách bylo zaoblené.

Pan Pfeiffer zahájil koncert první skladbou na tibetskou mísu doprovázenou zvuky větru, tekoucí vody v potoce, různých hudebních nástrojů, atd. První blok nás zvukem naladil na naše tělo, videoprojekce zachycovala snímky z velehor, pokrytými ledovci, asi z Alp. Druhý blok skladeb byl věnován chaosu a stinné stránky lidstva, doprovázen snímky týkající se zabíjení chovných zvířat a válek. Tento neharmonický zvuk mě zasahoval až do morku kostí. Třetí část skladeb nás unášela do Vesmíru ke hvězdám, což jsme měli možnost zažít, cítit na vlastní kůži díky vysokým tónům mísy a i zároveň vidět na videoprojekci. Sama jsem měla možnost si díky silným tónům uvědomit, že Vesmír je v nás a vše vnější je součástí nás samých.

Mezi skladbami byl prostor pro dotazy, které se týkaly existence tibetské mísy, ale i hlubších témat týkajících se podstaty bytí. Pan Pfeiffer se snažil vybízet k dotazům, ale atmosféra spíše směřovala do ticha po hudebním prožitku. Nakonec beseda končila osobními dotazy na pana Pfeiffera šitými na tělo.

Po skončení "Společné věci" si měli možnost diváci zakoupit CD a DVD s hudbou, knihy od pana Josefa Zezulky nebo šungit – léčivý kámen.

Za Sdružení Otevřených Srdcí

Jana Opatřilová

 

Tomáš Pfeiffer je český filosof, léčitel, biotronik. Je žákem a pokračovatelem léčitele a filosofa Josefa Zezulky (1912-1992). V první polovině 90. let se stal všeobecně známým díky pořadu Seance na TV Nova. Založil Nadační fond Bytí, s jehož pomocí v Praze vybudoval a provozuje dům Biotronické centrum sociální pomoci se zaměřením na zdravotní prevenci, zejména onkologickou a biotronickou, a na přednáškovou činnost Duchovní univerzity Bytí, která byla založena v Praze 30. 3. 1994.

 

Vodnářský zvon: Tento nástroj je starý řadu staletí, písemné zmínky o něm pocházejí z čínské dynastie Ming, ale s největší pravděpodobností byl používán vědoucími ještě mnohem dříve.

Je složen ze sedmi kovů, které symbolizují naši sluneční soustavu. Vodnářský zvon vypadá jako kovová mísa, která má po bocích madla a obsahuje vodu. Rozeznívá se tak, že se ruce ponoří do vody a různými tahy a dotyky na madla z tohoto nástroje vycházejí tóny. Tyto tóny jsou plny rozmanitosti, můžete v nich slyšet kromě zvonů a zvonků i violoncello, zvuky trub, chóry lidských hlasů. Je to rezonance, vibrace, která podle moudrosti dávných mistrů má vliv na buňky v našich tělech, na naši mysl i na prostor, ve kterém jsme.

 

Fotogalerie Tomáš Pfeiffer - SPOLEČNÁ VĚC