Den otevřených dveří v ZŠ Jirny

05.11.2013 11:00

Zástupci Sdružení Otevřených Srdcí se 5.11.2013 zúčastnili dne otevřených dveří v Základní škole v Jirnech na pozvání paní ředitelky Mgr. Kudrnové.

Po velmi srdečném přijetí měli zástupci sdružení možnost si za doprovodu paní ředitelky prohlédnout školu a nahlédnout do vyučovací hodiny paní učitelky J. Nové (zástupkyně ředitelky), kde si děti předávaly prožitky z přečtených knih. Atmosféra ve třídě byla velice příjemná. I přes volnější řád však bylo cítit, že žáci mají přesně dané mantinely a ty musí respektovat.

Na dalším jednání s paní ředitelkou bylo dohodnuto, že dle přání dětí se pokusíme do Jiren pozvat umělce z řad muzikantů a zpěváků, kteří jsou blízcí jejich vnímání světa.

Paní ředitelka rovněž sdělila, že škola ve spolupráci s dětmi podniká vážné aktivity vedoucí k vybudování naučné stezky okolo jirenského rybníka s různými zákoutími pro odpočinek a zamyšlení. Debata probíhala ve velmi příjemném tónu. Za sdružení byla nabídnuta spolupráce, tj. že se pokusíme společně připravit takové kulturní akce pro školu, které by ispirovaly nejenom děti, ale i jejich rodiče.