Jaké bylo Jirenské Srdcebraní 2014? Jací jsou Eva a Vašek?

„Tak to si děláte legraci!“ I takové byly reakce některých lidí zde v Jirnech. A zřejmě k tomu mají nějaký svůj důvod. Možná si mysleli, že jsme se zbláznili, když jsme pozvali jménem Sdružení Otevřených Srdcí toto velmi známé hudební duo na letošní ročník Jirenského Srdcebraní, který proběhl v nádherné atmosféře v pátek 31.10 v kulturním domě. A bylo opravdu plno!

Člověk, který je zatížený předsudky a je ovlivněn zprávami z bulvárního tisku a televize, by toto zřejmě neudělal. Snad žádná jiná hudební skupina není totiž na jedné straně tolik opěvována a zároveň na druhé straně zahalena závojem lidské záště a leckdy i výsměchu jako právě Eva a Vašek.

Čím to je? Jací ve skutečnosti jsou a jaké bylo tedy to Jirenské Srdcebraní? To si můžete přečíst v rozhovoru s paní Evou a panem Vaškem.

Než si však sami odpovíte na výše uvedené otázky, které nutně vedou k hlubšímu zamyšlení, dovolte mi, abych Vám proběhlou akci přiblížil svým vlastním komentářem, který považuji za důležitý.

Již tradičně každé takové velké kulturní akci předchází úvodní slovo a tentokrát se moderátoři chopili tématu keltského svátku všech svatých „Samhain“ a chcete-li blížící se Památce zesnulých tzv. „Dušiček“. Období, kdy si připomínáme určitou propojenost mezi životem a smrtí a skutečnost, že v mnohých kulturách, třeba i v našem křesťanství, smrtí život nekončí. Podobně jako celý den je tvořen dnem a nocí, tak v našem případě je i celé bytí složené ze života a smrti. Ne nebojte se, nebudu zde rozvíjet žádnou filosofii, to už je na každém, kdo se zajímá, ale musím zde zmínit jednoznačný fakt. A totiž ten, že lidé ze svých životů smrt naprosto vytěsnili. Lidé se začali smrti bát a odsunuli ji na nemocniční lůžka. A pokud toto procítíte nebo nahlédnete do nějaké psychologické knihy, zjistíte, že toto je právě důvod proč je naše doba taková jaká je a lidé jsou takoví, jací jsou. Bez mementa smrti a pomíjivosti všeho neexistuje úcta k živému, lidem a k životnímu prostředí. Neexistuje soucit s těmi, kterým se zrovna nedaří, neexistuje trvalá spokojenost ani vděčnost. Díky absenci „mementa mori“ člověk příliš lehce propadá připoutanosti ke svým materiálním problémům a ubírá svůj život cestou materiálního přežívání. Jsem skutečně rád, že toto téma na Jirenském Srdcebraní, které je i o určitém etickém směřování, zaznělo. Byl by snad lepší den v roce, kdy si toto téma takto společně připomenout?

No a ptáte-li se, za co jsem rád ještě, tak za to, že byl plný sál, že jsme kromě Jireňáků mohli přivítat a pozvat zdarma více než čtyřicet mentálně handicapovaných „dětí“ z domova Laguna v Psárech a další handicapované seniory z domova v Jenštejně a jejich asistenty. Jsem rád, že nám tito lidé mohou vstupovat do života a obohatit ho svým vlastním mementem.

Milí čtenáři, jak už jsem v úvodu naznačil, nabízím Vám a zejména Vám, kteří jste osobně na koncertu nebyli, přepis části rozhovoru s Evou a Vaškem, který byl po skončení Jirenského Srdcebraní natáčen na kameru pro www.wearehappy.cz. Udělejte si prosím názor sami. A pokud budete mít připomínku, návrh nebo dokonce námět na další ročníky Jirenského Srdcebraní, pište je prosím na adresu sdruzeni@otevrenasrdce.cz.

 

Těším se nashledanou na dalších akcích!

Ing. Martin Zuran

 

Jménem Sdružení Otevřených Srdcí srdečně děkujeme za podporu a pomoc panu L. Majerovi a Ing. V. Försterovi (Labox, spol. s r.o.), panu Ing. A. Lencovi (LE&CO) a v neposlední řadě panu S. Skořepovi, J. Rytíři, J. Cibulkovi (obec Jirny), P. Popelkovi (catering Popelka).

Fotogalerie Jirenské Srdcebraní 2014

1 | 2 | 3 >>